SSS logo: Blue Dreadnaught on gold, surrounded by three golden crowns on blue.
Svenska Sjöslagssällskapet
(Swedish Seabattle Club)

How to make railings

By Per Hamrin.

This page is written in Swedish and English
Last update: 1998 05 28


Download this PDF-file with figures (6k)
Alla vill väl ha snygga fartyg, speciellt om man kan få till det med enkla (och billiga) medel.
Här följer instruktioner på hur du själv kan göra relingar till ditt skalafartyg.
20 cm reling på mindre än en halvtimme är möjligt med den här metoden.
Everyone wants to have a nice looking ship if it can be easily and (cheaply) achieved.
Here are instructions on how to make your own railings to your scale ship model.
8" of railing in less than half-an-hour is possible with this method.
Material:
 • Tunn mässingstråd, cirka 0,1 mm. Tips! Det finns vinflaskor som har dekorativa mässingsnät om sig...
 • Glasspinnar, av den vanliga platta sorten. ju längre desto bättre.
 • Lödtenn och färg.
 • Materials:
 • Thin brasswire, c:a 0.1 mm. Tip! There are wine-bottles that are wrapped in a brass-wire-mesh...
 • Wooden icecreamsticks (popsicklesticks) of the long flat type, the longer the better.
 • Solder and paint.
 • Verktyg:
 • Avbitare,
 • Sandpapper,
 • Hobbykniv med ett blad som kommer att bli slött,
 • Lödkolv,
 • Pensel.
 • Tools:
 • Sidecutter,
 • Sanding paper,
 • Hobby knife with a blade that will become blunt,
 • Soldering iron,
 • Paintbrush.
 • Ta en glasspinne och kapa av ändarna så att den blir fyrkantig.
  Markera avstånden mellan stolparna längs ena långsidan ("Ovansidan") på pinnen. OBS! Vid ena kortänden skall avståndet halveras och minskas med tjockleken på pinnen. ("Viksidan")
  Markera höjden mellan trådarna på kortsidorna.
  Karva ut små jack i kanterna på pinnen vid markeringarna så att inte tråden kan glida.
  Drag mässingstråden genom sandpappret för att få bort smuts så att tennet fäster bättre
  Fäst tråden i ena änden ("Fästsidan") och linda den hela, parallella varv i kortsidornas jack.
  Fäst tråden igen på "Fästsidan" och linda den sedan hela, parallella varv i långsidornas jack för att bilda stolparna.
  Take an long flat icecream stick made from wood and cut off the ends so that they become straight.
  Mark the distance between the poles along one side ("Topside"). N.B. At one end should the distance be halved and reduced with the thickness of the stick. ("Foldingside").
  Mark the distances between the long railings on the short edges of the stick.
  Carve small notches on the edges of the stick at the marking to prevent the wire from gliding.
  Pull the brasswire through a folded sandpaper to remove any dirt and oxide.
  Fasten the wire at one end of the stick ("Fasteningside") and wind it in full parallell loops fitting in the notches on the short edges.
  Fasten the wire again on the "Fasteningside" and then wind it in full parallell loops in the long-side notches.
  Löd försiktigt i alla korsningarpå både fram och baksida. Snåla med tennet.
  Måla relingen medan den sitter på plats.
  Solder the wire-crossings on both sides of the stick. Do not put on too much solder.
  Paint the railing while it still is on the stick.
  Skär loss relingen från pinnen genom att kapa de längsgående trådarna vid fästsidan och stolparna på undersidan samt ovanfö den övre längsgående. Kapa INTE vid viksidan!
  Tag bort pinnen och vik ut relingen.
  FLst relingen vid fartyget genom att CA limma pT de smT vinklarna som bildats.
  Cut loose the railing from the stick by cutting the long railing-wires at the "Fasteningside" and cutting the short standing wires *under* the stick (the edgeof the stick) and just above the top railing wire (on the flat-side of the stick). DO NOT cut the long railingwires at the "Foldingside"!
  Remove the stick and unfold the railing.
  Fasten your railing to your ship with your favourite glue used on the small angles the are formed at the bottom of the standing wires.

  Good luck.


  Back to the homepage
  Copyright © 1998 by author phamrin@phdatalogi.se, Västerås, Sweden.
  Thanks to PH Datalogikonsult for the WEB-space.