SSS logo: Blue Dreadnaught on gold, surrounded by three golden crowns on blue.
Svenska Sjöslagssällskapet
(Swedish Seabattle Club)

Battling and sinking R/C warships

This page is written in Swedish and English
What's new? Last update: 2002 04 07


[AboutUs] [Links] [ContactingUs] [SiteMap]

Svenska Sjöslagssällskapet är igång!
Vi har dragit igång en svensk förening som kör strid mellan radiostyrda krigsfartyg i skala 1/144.
Förebilderna är byggda 1900 - 1946
Modellbåtarna är utrustade med kolsyre-kanoner som skjuter luftgevärskulor med låg utgångshastighet. Sidorna på skroven är gjorda av tunn balsa och båtarna är byggda för att sjunka.

Läs gärna den här introduktionen till R/C Sjöslag av Kristoffer Kobosko!
Swedish Seabattle Club has started!
We have started a swedish club which have combats between R/C warships in 1/144 scale.
The prototypes are from 1900- 1946
The model-ships are equipped with CO2-guns shooting airgun bullets (bb's) with low velocity. The hull skinning is made from thin balsa and the boats are built to sink.
(The link to the left contains a swedish-only introduction to R/C Combat).
Vi följer Big Gun reglerna och har alltså varierande kalibrar, förebildstrogen hastighet och beväpning. We are following the Big Gun rules and thus have varying calibers, prototypical speeds and armament.
Vi håller på att översätta Big Gun reglerna till svenska.
We are working on a translation of the Big Gun rules into Swedish.
Enligt Svenska vapenförordningen är kanonerna licensfria för personer över 18 år; notera dock 13 kap.3 paragrafen om rapporteringsplikten vid import och tillverkning. Det räcker dock med ett enkelt brev ställt till Rikspolisstyrelsen. According to Swedish gun laws the guns are free of licence for persons over 18 years; import and manufacturing must however be reported to the athorities.
Vi kan assistera vid anskaffning av ritningar.
BYGGTIPS: Här är en artikel om hur man gör sina egna relingar.
We can assist in aquiring ship-plans.
HOW-TOs: Here is an article on how to make your own railings.
Medlemsantal: 1998-09-21: 28 (mer eller mindre intresserade)
Orter: Västerås, Stockholm, Lund, Onsala, Stenungsund, Insjön, Aneby, Visby, Odense (DK) med flera.
Medlemsavgift: 0:- (Nya medlemmar välkomnas)
Antal fartyg: (bekräftade kölsträckta) 5.
Ta en titt på vårt fartygsregister! (Uppdaterat 980921)
Ship under construction
Vi har en frekvenslista.

Reportage från provturen med första Libertyfartyget.
Bilder från ett möte i november 2001 finns här!
Number of members: 21st September 1998: 28
Locations: Västerås, Stockholm, Lund, Onsala, Stenungsund, Insjön, Aneby, Visby, Odense (DK) and more.
Members fee: US$0 (New members are welcome)
Number of ships: (Confirmed keelstretched) 5.
Take a look at our ship's registry! (Updated 980921)
We have a frequency list. (In Swedish only)

Report from seatrials of our first Libertyship.
Pictures from a builders meet in November 2001 are here!
Vår länksamling har flyttat till en egen sida:
Our collection of links has moved to its own page:
Links to other warship combat clubs, parts suppliers and other interesting sites.
We have a Guestbook for you to write in.
Kontakta oss genom: Contact us through:
SSS
c/o Per Hamrin
Anundsgatan 10
SE-72351 Vasteras
phamrin@phdatalogi.se

This Big Gun R/C Warship Combat Ring site owned by
Per Hamrin.
[ Previous 5 Sites | Skip Previous | Previous | Next | Skip Next | Next 5 Sites | Random Site | List Sites ]

You are visitor number since 15th May 1997
Copyright © 1997-99 by webmaster phamrin@phdatalogi.se, Västerås, Sweden.
Thanks to PH Datalogikonsult for the WEB-space.